KONTAKTIRAJTE NAS/+381 11 24 25 981/info@drlalosevic.com

sada ste na

posetite i

Bioenergetski status-GDV

GDV – Gasna emisiona vizualizaciona tehnika

GDV je kompijuterski prikaz i analiza emisije gasa koja se prikazuje kada se živi sistem izloži elektromagnetnom polju visokog intenziteta. GDV tehnika je bazirana na Kirlianovim efektima, otkrivena u S.Petersburgu od strane prof. Korotkova. Vizualizacija ove metode je moguća jer svaki živi sistem, kada se plasira na transparentnu elektrodu uređaja, (koji generiše pulseve elektromagnetnog polja visokog inteziteta 10 ms i frekfencije od 1024 Hz), daje prikaz elektromagnetnog polja organizma. Ovom metodom je moguć prikaz stanja organizma pomoću snimanja jagodice svih deset prstiju. Posle snimka sledi obrada i nakon par min imamo uvid u zdravstveno stanje sa prikazom slabih zona i energetske blokade.

GDV prikaz je kompleks dvo-dimenzijalne figure i prikaz GDV dijagrama, gde je oslikano funkcionalno stanje organizma i energetski protok. Analiza funkcionalnog stanja obuhvata komparaciju GDV parametara organa i sistema sa standardnim parametrima zdrave osobe. U toku 14 godina postojanja GDV metode, dokazana je njena primena ponaosob ili sa drugim elektrografskim metodama u oblasti medicine, veterine, profesionalnog sporta, fitnesa, SPA kao i u kozmetološkoj industriji.


Analizu je dovoljno uraditi pre tretmana, a može se uraditi snimanje energetskog stanja tela i nakon završenih tretmana, kao uvid o efikasnosti tretmana kao i vizuelni prikaz boljeg stanja organizma.
Takođe, preporuka je da svi urade snimak i dobiju saznanje o stanju organizma kao i naznaku o eventualnim slabim zonama i energetskoj blokadi.

 

TRETMANI

Profhilo

Idealan tretman

za lifting lica

a posebno vrata

 

Dr Jasmina Lalosevic AestheticMed